Ogłoszenia 19.04.2020 r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 19.04.2020 R.

1. Dziś Niedziela Miłosierdzia Bożego rozpoczynająca Tydzień Miłosierdzia. W związku z tym dziś po Mszy Świętej o godzinie 12:00 odmówimy Litanię i Koronkę do Miłosierdzia Bożego.

2. Od jutra obowiązują nowe ustalenia związane z epidemią. Maski już nosimy, a od jutra według wyliczonego metrażu naszej świątyni, w kościele może przebywać 30 osób (33). Nasz Biskup nakazuje stosować się do tych zaleceń.

3. W związku z pandemią Koronawirusa uroczystość pierwszej Komunii Świętej w naszej parafii zostaje przeniesiona na inny termin. Najprawdopodobniej będzie to termin 12.IX.2020 r. godzina 10:00 przed drugą niedzielą września.

4. Serdeczna prośba do ekipy, która przygotowywała ciemnicę i grób Pański aby we wtorek rozebrała dekoracje (może być inny termin).

5. Bóg zapłać za wszelkie ofiary złożone w tym czasie na kościół zarówno te złożone osobiście, jak również na konto parafialne 17 1240 5631 1111 0010 5971 4962.

ogłoszenia 05.04.2020r

OGŁOSZENIA PARAFIALNE – NIEDZIELA PALMOWA 05.04.2020 R.

1. Dziś Niedziela Palmowa – Męki Pańskiej – rozpoczyna się Wielki Tydzień i przypomina nam mesjański wjazd Chrystusa do  Jerozolimy. W obecnych okolicznościach związanych z licznymi ograniczeniami narzuconymi nam odgórnie nie ma dziś procesji z palmami.

2. W Wielki Czwartek Mszą Wieczerzy Pańskiej o godzinie 18:00 rozpoczynamy Święte Triduum Paschalne.

3. W Wielki Piątek nie sprawuje się Mszy Świętej. Liturgię Wielkiego Piątku rozpoczniemy o godzinie 18:00. Oczywiście wszystko według narzuconych rygorów, które wszyscy znam. Adoracja Krzyża wspólnie i przez przyklęknięcie – nie ma całowania pasyjki.

4. W Wielką Sobotę Msza Święta o godzinie 18:00. Nie będzie rozpalonego ognia z cierni.

5.W Niedzielę Wielkanocną – Rezurekcja o 6:00 rano będzie bez procesji, tylko bicie dzwonów.

6. Pragnę bardzo serdecznie podziękować parafianom, którzy w tej trudnej sytuacji myślą i pamiętają o swojej parafii. Dziękuję za wszystkie ofiary, którymi wsparliście Kościół, zarówno te indywidualne jak również wpłacone na konto parafialne. Świadczy to dobrze o waszej wierze i odpowiedzialności. Bóg zapłać.

 

Zachęcamy również do zapoznania się z normami liturgicznymi na Triduum Paschalne

Normy liturgiczne – Wielki Tydzień i Triduum Paschalne
27 marca 2020 roku
 

Warszawa, 27 marca 2020

WIELKI TYDZIEŃ I TRIDUUM PASCHALNE 2020
W DIECEZJI WARSZAWSKO-PRASKIEJ
NORMY LITURGICZNE

Tegoroczną Wielkanoc będziemy przeżywać w warunkach wyjątkowych, wynikających z ogłoszonego przez władze państwowe stanu epidemii. Na ten szczególny okres Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów ogłosiła wytyczne dotyczące celebracji liturgii Triduum Paschalnego w krajach dotkniętych epidemią. Na ich podstawie Prezydium Konferencji Episkopatu Polski dokonało adaptacji do warunków w naszym kraju, polecając biskupom diecezji wydanie szczegółowych rozporządzeń.

Dlatego polecam, aby księża proboszczowie oraz rektorzy kościołów i kaplic publicznych w naszej Diecezji stosowali się do poniższych wskazań:

1. Przygotowując liturgię Niedzieli Palmowej i Triduum Paschalnego należy przestrzegać obowiązku ograniczenia liczby uczestników zgromadzenia liturgicznego według aktualnych wskazań organów państwowych i służb sanitarnych.

2. Aby godnie sprawować liturgię najważniejszych dni roku liturgicznego, należy przygotować posługujących przy ołtarzu, ograniczonych do koniecznego minimum i osobę wykonującą śpiewy liturgiczne. Maksymalnie może to być pięć osób. Do posługi nie można dopuścić dzieci i młodzieży przed ukończeniem 18. roku życia.

3. We wszystkich celebracjach należy zrezygnować z uroczystej procesji na wejście i udać się do prezbiterium krótką drogą, zajmując miejsca z zachowaniem wymaganej odległości pomiędzy uczestnikami.

4. Zalecam, aby opuścić znak pokoju, a jeśli pragniemy go zachować, może być przekazany jedynie przez skłon.

5. Ponieważ wierni będą mogli modlić się w świątyni jedynie poza liturgią, zezwalam, aby w wyznaczonych godzinach kapłani udzielali Komunii Świętej tym, którzy o to poproszą. Wierni powinni też mieć możliwość przystąpienia do sakramentu pokuty. Dotyczy to zarówno Wielkiego Czwartku, jak i Wielkiego Piątku oraz dnia Wielkiej Soboty.

6. W dniach, kiedy wierni będą musieli pozostać w domach, bicie w dzwony podczas śpiewu Chwała na wysokości w Mszy Wieczerzy Pańskiej i Wigilii Paschalnej, a także podczas Mszy rezurekcyjnej nabiera szczególnego znaczenia.

7. Zezwalam, aby w domach, które zamieszkują duchowni, klasztorach i wspólnotach zakonnych była sprawowana Msza Wieczerzy Pańskiej, wielkopiątkowa liturgia ku czci Męki Pańskiej i Wigilia Paschalna. Nadal podtrzymuje się zakaz uczestniczenia w tych liturgiach wiernych spoza wspólnoty.

NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ

8. W Mszy Świętej tej niedzieli przewidziane są trzy formy rozpoczęcia, upamiętniające pamiątkę wjazdu Chrystusa do Jerozolimy: procesja, uroczyste wejście i zwykłe wejście. W tym roku nie wolno stosować formy pierwszej i wychodzić z liturgią na zewnątrz świątyni. Druga forma (uroczyste wejście) będzie sprawowana tylko w katedrze. W kościołach parafialnych i innych miejscach należy zastosować formę trzecią (wejście zwykłe), w której opuszcza się cały obrzęd pobłogosławienia palm. Należy opuścić pokropienie palm wodą pobłogosławioną.

9. Ponieważ w liturgii słowa tego dnia najważniejszy jest opis Męki Pańskiej, można opuścić jedno, a nawet oba czytania poprzedzające Pasję, wykonując po kolekcie śpiew przed Ewangelią i samą Pasję.

MSZA KRZYŻMA

10. Mszę krzyżma biskup Diecezji będzie sprawował z duchowieństwem katedralnym, które będzie reprezentowało prezbiterium Diecezji. Wszystkich kapłanów proszę o duchowe współuczestnictwo poprzez transmisję telewizyjną.

11. Podczas Mszy krzyżma będzie konsekrowane Krzyżmo i zostaną pobłogosławione oleje, tak jak zwykle. Oleje święte będzie można odebrać w terminie, który będzie podany na stronie internetowej Diecezji.

12. Przypominam wszystkim kapłanom, że tego dnia powinni odnowić swoje przyrzeczenia złożone podczas święceń. Niech to uczynią uczestnicząc w Mszy krzyżma poprzez media albo indywidualnie.

MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ

13. Stolica Apostolska udzieliła zgody, aby w Wielki Czwartek każdy kapłan mógł sprawować Mszę Świętą nawet bez udziału wiernych.

14. Zgodnie z zaleceniem Stolicy Apostolskiej, należy opuścić procesję z Najśw. Sakramentem i pozostawić Najśw. Sakrament w tabernakulum. Można też przenieść Najśw. Sakrament najkrótszą drogą do przygotowanego Ołtarza przechowania, gdzie wierni będą mogli modlić się indywidualnie.

W obu przypadkach po Komunii wiernych zostawia się puszkę z Najśw. Sakramentem na ołtarzu. Po Modlitwie po Komunii wszyscy klękają i śpiewają hymn Sław, języku, tajemnicę. Po jego zakończeniu kapłan przenosi Najśw. Sakrament do tabernakulum i zamyka je. Na koniec należy odśpiewać suplikacje Święty Boże.

LITURGIA KU CZCI MĘKI PAŃSKIEJ

15. W uroczystej modlitwie powszechnej należy dodać – jako przedostatnie, dziesiąte – okolicznościowe wezwanie o oddalenie epidemii. Wezwanie ostatnie będzie jedenastym. Tekst z nutami podany jest w załączniku.

16. Obrzęd ukazania krzyża należy sprawować tylko według pierwszej formy podanej w mszale, czyli bez procesjonalnego wniesienia. Każdy podchodzi i przyklęka przed krzyżem lub skłania się, ale nie całuje krzyża. Zalecam jednak, aby jeśli to możliwe zrezygnować z adoracji indywidualnej i wspólnie oddać cześć krzyżowi, klęcząc na swoich miejscach i śpiewając pieśń podaną w mszale oraz suplikacje.

17. Przeniesienie Najśw. Sakramentu do Grobu Pańskiego odbywa się najkrótszą drogą, bez uroczystej procesji, z zachowaniem modlitwy podanej w mszale.

WIELKA SOBOTA

18. Należy umożliwić wiernym adorowanie Najśw. Sakramentu w Grobie Pańskim, przestrzegając jednak wszystkich ograniczeń związanych z epidemią.

19. Trzeba zrezygnować ze wspólnotowego sprawowania błogosławieństwa nad pokarmami wielkanocnymi i polecić wiernym, aby dokonali tego sami w swoich domach, korzystając z modlitwy podanej na stronie internetowej Diecezji albo w zwykły sposób, odmawiając modlitwę przed jedzeniem.

WIGILIA PASCHALNA

20. Opuszcza się obrzęd pobłogosławienia ognia i procesję z paschałem. Liturgia rozpoczyna się w prezbiterium przy ustawionym wcześniej paschale. Kapłan przygotowuje paschał tak, jak podano w mszale, a po jego zapaleniu śpiewa się Orędzie wielkanocne.

21. Liturgia słowa odbywa się według zwykłego porządku, z możliwością zmniejszenia ilości czytań starotestamentalnych, zgodnie z zasadami podanymi w mszale.

22. Po Ewangelii i homilii opuszcza się trzecią część Wigilii Paschalnej – liturgię chrzcielną. Bezpośrednio po homilii ma miejsce odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Nie ma jednak pokropienia wodą pobłogosławioną.

23. W parafiach, w których są katechumeni przygotowani do przyjęcia sakramentów chrześcijańskiego wtajemniczenia należy przenieść sprawowanie tych sakramentów na Mszę wigilii Niedzieli Zesłania Ducha Świętego lub jeszcze inny termin, po ustaniu epidemii.

24. Ze względu na radosny charakter Wigilii Paschalnej na zakończenie nie śpiewa się suplikacji, ale antyfonę maryjną Wesel się, Królowo miła.

REZUREKCJA

25. Podczas Mszy rezurekcyjnej opuszcza się procesję i przy śpiewie oraz biciu w dzwony przenosi się Najśw. Sakrament z Grobu Pańskiego na ołtarz w prezbiterium. Po śpiewie hymnu Ciebie, Boga, wysławimy i błogosławieństwie, sprawuje się Mszę Świętą według zwykłego porządku.

Błogosławię na dobre, choć trudne, przeżycie tajemnic Wielkiego Tygodnia.

+ Romuald Kamiński
Biskup Warszawsko-Praski

Ogłoszenia 29.03.2020r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 29.III.2020 R.

 1. Mimo trudniej sytuacji jaką przeżywamy w naszej ojczyźnie i na świecie w związku z Coronavirusem  zachęcamy do rozważania Męki Pańskiej w mediach lub drogą elektroniczną w internecie  – Gorzkie Żale i Droga Krzyżowa. Transmisję na żywo z niedzielnych Mszy Świętych z naszego kościoła można oglądać na YouTube.

 2. Za tydzień Niedziela Palmowa, którą też będziemy przeżywać indywidualnie w naszych domach za pośrednictwem mediów elektronicznych. My kapłani ubolewamy bardzo, że nie możemy sprawować swej posługi we wspólnocie z wiernymi. Ta sytuacja odbija się negatywnie też i na naszej parafii.

 3. Bóg zapłać wszystkim darczyńcom, którzy złożyli ofiary na kościół bezpośredni lub na nasze konto bankowe

  17 1240 5631 1111 0010 5971 4962

 4. Na kwiaty do grobu Pana Jezusa dotychczas złożył się Stary Kraszew. Bóg zapłać.

Ogłoszenia 8.03.2020 r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 8.III.2020 R.

 1. Rekolekcje Wielkopostne w naszej parafii odbędą się w dniach 19, 20, 21 marca. Wygłosi je ksiądz z Diecezji Siedleckiej.

  Porządek rekolekcji:

  Czwartek 19.III Msze Święte z nauką rekolekcyjną i spowiedź

  godzina 8:00 dla dorosłych,

  godzina 10:00 dla Szkół Podstawowych klasy I-V,

  godzina 12:00 dla Szkół Podstawowych klasy VI-VIII,

  godzina 18:30 dla dorosłych

  Piątek 20.III Msze Święte z nauką rekolekcyjną i spowiedź

  godzina 8:00 dla dorosłych,

  godzina 10:00 dla Szkół Podstawowych klasy I-V,

  godzina 12:00 dla Szkół Podstawowych klasy VI-VIII,

  godzina 18:00 Droga Krzyżowa,

  godzina 18:30 dla dorosłych

  Sobota 21.III Msze Święte z nauką rekolekcyjną i spowiedź

  godzina 8:00 dla dorosłych,

  godzina 10:00 dla dorosłych,

  godzina 12:00 dla dorosłych,

  godzina 18:00 dla dorosłych

 2. Zapraszamy wszystkich parafian do udziału w nabożeństwach Gorzkich Żali i Drogi Krzyżowej.

 3. Dziś przed kościołem zbierane są do puszek ofiary na pomoc dziełom misyjnym Ad Gentes.

 4. Za tydzień po Mszy Świętej o godzinie 10:00 spotkanie z rodzicami dzieci Pierwszokomunijnych.

 5. Trwają zapisy na pielgrzymkę do Medjugorie. Osoby, które już się wcześniej zapisały proszone są o kontakt z księdzem Proboszczem.

 6. Narodowy Marsz Życia odbędzie się 22 marca, ale już dziś informujemy i zachęcamy do wzięcia udziału. Rozpocznie się Mszą Świętą o godzinie 11:00 w Katedrze Warszawsko-Praskiej. Jest to ważna inicjatywa w obronie życia. Wskazane jest aby i z naszej parafii ktoś tam był. Zakończenie marszu na Placu Trzech Krzyży.

 7. We wtorek i środę spotkania przygotowujące do sakramentu bierzmowania. Zaczynamy o godzinie 18:00 w salce.

 8. W sobotę spotkanie z ministrantami młodszymi o godzinie 10:00.

 9. Zachęcamy do czytania tygodnika „Idziemy”.

Ogłoszenia 01.03.2020r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 01.03.2020 R.

1. W minioną środę rozpoczęliśmy w liturgii okres Wielkiego Postu. Zachęcamy i zapraszamy wszystkich parafian do udziału w nabożeństwach Wielkopostnych – Gorzkich Żali i Drogi Krzyżowej.

2. Dziś po Mszy Świętej o godzinie 12:00 Gorzkie Żale – będą one odprawiane o tej porze w każdą niedzielę Wielkiego Postu.

3. Rekolekcje Wielkopostne w naszej parafii odbędą się w dniach 19,20,21 marca (przed IV niedzielą Wielkiego Postu). Porządek rekolekcji podamy w późniejszym terminie.

4. Za tydzień zbiórka do puszek na dzieła misyjne Ad Gentes.

5. Przyjmowane są jeszcze zapisy na pielgrzymkę do Medjugorie – termin 17-24 sierpnia, koszt 560 zł. + 300 E.

6. Zachęcamy do czytania tygodnika „Idziemy”.

7. Dziś po Mszy Świętej o godzinie 10:00 spotkanie dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej i ich rodziców.

Ogłoszenia 23.02.2020 r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE VII NIEDZIELA ZWYKŁA 23.02.2020R.

1. W najbliższą środę (26 lutego) Środa Popielcowa – rozpoczynamy Wielki Post. To czas 40 dni, które mają nas przygotować do Świąt Wielkiej Nocy.
W Środę Popielcową Msze Święte z posypaniem głowy popiołem w naszym kościele będą odprawione o godzinie 8:00, 10:00 i 18:00.

2. Nabożeństwa Wielkopostne w naszej parafii odprawiane będą:
– Gorzkie Żale w każdą niedzielę po Mszy Świętej o godzinie 12:00,
– Droga Krzyżowa w każdy piątek o godzinie 17:30, po niej Msza Święta.
Zachęcamy do udziału w tych nabożeństwach.
W środę popielcową wszystkie osoby pomiędzy 18 a 60 rokiem życia obowiązuje post ścisły. Wszystkie osoby od 14 roku życia obowiązuje tego dnia post od pokarmów mięsnych.

3. Zachęcamy do podejmowania wielkopostnych postanowień pokutnych.

4. Dziś zbiórka do puszek na rzecz chorych objętych opieką Caritas naszej diecezji.

5. Przyjmujemy zapisy na pielgrzymkę do Medjugorie, która odbędzie się w terminie 17-24 sierpnia 2020 r.

6. Dziś o godzinie 12:00 Msza Święta w intencji fundatora naszej świątyni i 189 rocznicę śmierci Generała Franciszka Żymirskiego. Zapraszamy.
Po Mszy Świętej koncert Reprezentacyjnego Reprezentacyjnego Zespołu Wojska Polskiego, a później jarmark produktów regionalnych „Smaki Ziemi Klembowskiej”.

Ogłoszenia 16.02.2020r

OGŁOSZENIA PARAFIALNE VI NIEDZIELA ZWYKŁA 16.02.2020R.

1. Za tydzień o godzinie 12:00 Msza Święta w intencji fundatora naszej świątyni Generała Franciszka Żymirskiego. Obchodzimy już 189 rocznicę śmierci Generała. Uroczystość uświetni zaproszony Chór Reprezentacyjnego Zespołu Wojska Polskiego.

2. Organizowana jest pielgrzymka do Medjugorie. Są jeszcze wolne miejsca. Zachęcamy do wzięcia udziału. Jedzie także Ksiądz Proboszcz z Klembowa jako opiekun duchowy. Termin 17-24 sierpnia 2020 r.

3. Prosimy tak organizować terminy chrztów aby były one w II lub IV niedzielę miesiąca, oraz by nie były w soboty.

4. Bóg zapłać za ofiary złożone na tacę.

5. Zachęcamy do czytania tygodnika „Idziemy” oraz innej prasy katolickiej.

Ogłoszenia 9.02.2020r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE V NIEDZIELA ZWYKŁA 9.II.2020 R.

1. We wtorek 11 lutego wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes – Światowy Dzień Chorego. Pamiętajmy w modlitwie o chorych i cierpiących.

2. W następną niedzielę zbiórka do puszek na rzecz chorych objętych opieką „Caritas” naszej diecezji.

3. PIELGRZYMKA NA BAŁKANY 17-24.08,2020
Dzień I 16/17.08.2020 MIEJSCE ZBIÓRKI – MARIA BISTRICA
Zbiórka około 00:00 na parkingu przy parafii w Ostrówku
Następnie dojazd do MARII BISTRICY – Najważniejszego Sankturarium Maryjnego w Chorwacji. Msza Święta. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
Dzień II 18.08.2020 MARIA BISTRICA – PLITVICE – MEDJUGORIE
Śniadanie, wykwaterowanie, Msza Święta i wyjazd. Przejazd do Narodowego Parku Jezior Plitvickich – zwiedzanie około 3 godzin. Następnie przejazd do Medjugorie. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.
Dzień III 19.08.2020 MEDJUGORIE – KRAVICE
Śniadanie. Wejście na górę objawień w Medjugorie – PODBRDO, odmówienie różańca na dróżkach różańcowych. Spotkanie z widzącymi lub wspólnotą Cenacollo, spacer po Medjugorie. Przejazd na WODOSPADY KRAVICA – wypoczynek. Przejazd do hotelu – obiadokolacja.
Wieczorny program modlitewny, udział w miedzynarodowej Mszy Świętej.
Dzień IV – 20.08.2020 TIHALINA – MAKARSKA RIVIERA
4:30 – Droga Krzyżowa na GÓRĘ KRIŻEWAC – na górze znajduje się Krzyż upamiętniający 1900 rocznicę Męki Pańskiej. Śniadanie.
Przejazd do Tihaliny – Msza Święta. Przejazd do Chorwacji do miejscowości GRADAĆ – chwila na odpoczynek. Powrót do hotelu, obiadokolacja. Wieczorny program modlitweny.
Dzień V – 21.08.2020 RIVIERA MAKARSKA
Śniadanie. Msza Święta w Matczynej Wiosce. Przejazd na plażę na RIVIERZE MAKARSKEJ – plażowanie. Powrót do hotelu, obiadokolacja. Wieczorny program modlitewny.

 

4. Zachęcamy do czytania tygodnika „Idziemy”.

 

Ogłoszenia 02.02.2020

OGŁOSZENIA PARAFIALNE IV NIEDZIELA ZWYKAŁA 02.02.2020 R. – NIEDZIELA OFIAROWANIA PAŃSKIEGO

1. Dziś Pierwsza Niedziela Miesiąca – po Mszy Świętej o godzinie 12:00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i krótka adoracja.

2. W tym tygodniu wypada Pierwszy Piątek Miesiąca
Do chorych udamy się jak zwykle o godzinie 10:00 (ksiądz Jacek po szkole).
Spowiedź rano w czasie Mszy Świętej i wieczorem od godziny 17:30.

3. Dziś po Mszy Świętej spotkanie dzieci pierwszokomunijnych i ich rodziców.

4. Dziś Święto Ofiarowania Pańskiego – Matki Bożej Gromnicznej. Dzień życia konsekrowanego – taca przeznaczona na zakony klauzulowe.

5. We wtorek zakończyliśmy wizytę duszpasterską w naszej parafii. Wszędzie przyjmowani byliśmy z należytym szacunkiem i godnością. Bóg zapłać wszystkim, którzy nas przyjęli i złożyli przy tej okazji ofiary na kościół.

6. Rodziny które z różnych względów nie przyjmowały księdza po kolędzie a chciałyby to uczynić, prosimy o indywidualne zapisywanie się w kancelarii lub zakrystii.

7. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.

8. Spotkanie do bierzmowania we wtorek i środę rozpoczynamy o godzinie 18:00.

9. Zbiórka dla ministrantów starszych w sobotę o godzinie 10:00.

Ogłoszenia 26.01.2020

OGŁOSZENIA PARAFIALNE III NIEDZIELA ZWYKŁA 26.01.2020R.

 1.  We wtorek kończymy wizytę duszpasterską rodzin zwaną kolędą. Została jeszcze część Krusza i Jachacówka. Dziękujemy wszystkim za życzliwe przyjęcie, okazaną gościnność i ofiarność. Bóg zapłać.

 2.  W najbliższą niedzielę 2 lutego Święto Ofiarowania Pańskiego – Matki Boskiej Gromnicznej. Na wszystkich Mszach Świętych błogosławieństwo świec.

  2 lutego to dzień życia konsekrowanego – taca z tego dnia przeznaczona jest na zakony klauzurowe.

  Kończy się definitywnie okres Bożego Narodzenia, dlatego proszę o rozebranie choinek i żłobka już w sobotę 1 lutego. Najlepiej jakby przyszła ta sama ekipa.

 3. Za tydzień (2 lutego) po Mszy Świętej o godzinie 10:00 spotkanie dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii świętej i ich rodziców.

 4. Zachęcamy do czytania tygodnika „Idziemy”.